Contact Us

ghjgjhgjhgjhgwtClick to enter text

Click to enter text 

Newsletters

26 December 2020
Dear Friend
Before I greet you for 2020, I would like us to reflect on the year that has passed.
It was a year filled with laughter and tears.
We made huge dynamic shifts in Agri Gauteng:
• Our membership number has increased
• Our corporate members have also increased
• We expanded our Centers of Excellence with people that make a difference
• We added additional desks, a digital desk, an international relations desk, Nampo
Alfa and urban farming.
• We have a new website – agrigauteng.co.za
• We are busy setting up a MOU with Fairdeal (which prevents the government to
allow dumping of overseas’ product on our local market)
• So much that I can say about our Ekspo, Golf Day, Young Farmer Webinar, Water
and Rural Safety Webinar
On behalf of Agri Gauteng I would like to thank Thinus and Ayanda. They’ve made an effort
in keeping our agricultural wheels on track during COVID. (Everyone who was supposed to
receive travel permits for product deliveries, received them). Towards the end of the year,
they made sure our network structures are extensive and well kept.
Things that were not good for us this year:
• We couldn’t visit one another
• Everything had to be done digitally
• Some of our members were struggling to pay their membership fees
• Our corporate members were financially strained
Now I greet you with a smile. May next year be a year of working together, thinking together,
seeking together, resisting together and praying together.
I greet you with tears from all the farm attacks and farm murders that took place. I greet you
with another year that has passed. It is unfortunate that I am greeting you in this way as I am
unable to answer any of your questions. I will highlight one question.
One of the questions we have heard the most this year is: “Why should I be part of an
agricultural organisation?” The question should be, “Why not?”. Agri Gauteng and Agri SA is
an organisation that works 24 hours, seven days a week, 12 months per year to ensure that
every farmer in our land is safer and better equipped. It is an organisation offering discounts
on loans, diesel and tax. We were also involved with land expropriation and land grabs. We
are busy completing our new rural safety plan to ensure our farmers are safe during the
festive season.
May you experience the grace of Christmas and may His peace be with you.
Stay safe and healthy.
Regards

Thinus van Zijl 

 • CEO: Agri Gauteng 
 • Tel: 012 643 3400 
 • ceo@agrigauteng.co.za 

Willem Pretorius

 • President Agri Gauteng
 • Tel 012 643 3400
 • wpretorius@agrigauteng.com


Click HERE to download the newsletter in PDF Format

26 Desember 2020
Beste Vriend
Voordat ek jou groet vir 2020, wil ek eers saam met jou terugkyk na die jaar wat verby is.
Dit was ‘n jaar waarin ons geleef het met ‘n lag en ‘n traan.
Ons het by AgriGauteng groot skuiwe gemaak.
• Ons het ons ledetal verhoog
• Ons het heelwat korporatiewe lede bygekry
• Ons het ons Sentrums van Uitnemendhede uitgebou met mense wat ‘n verskil maak
• Ons het lessenaars bygesit, ‘n digitale -, internationale – Nampo Alpha en ‘n Urban
farming
• Ons het ‘n nuwe webbladsy ontwikkel - agrigauteng.co.za
• Ons is besig om ‘n MOU met Fairdeal (wat keer dat die regering storting van oorsee
se produkte toelaat) op te stel
• So sou ek kon aangaan, oor ons Ekspo, golfdag, Jongboer – water- en veiligheids
webinare
Ek wil ook namens die hele AgriGauteng vir Thinus en Ayanda dankie sê. Hulle het
ongelooflik moeite gedoen om ons landbouwiele gedurende COVID aan die rol te hou.
(Almal wat permitte moes kry om te kan produk aflewer, het gekry). Hier teen die einde van
die jaar het hulle seker gemaak dat ons netwerke uitbrei sowel as instand gehou word.
Wat nie vir ons goed was hierdie jaar nie is;
• Ons kon nie saamkuier nie
• Ons moes alles digitaal begin aanbied
• Ons het toenemend lede wat sukkel om te betaal
• Ons korporatiewe lede het finansieël swaar geky
Nou groet ek jou met ‘n glimlag. Mag volgende jaar ‘n jaar wees waarin saamwerk,
saamdink, saam soek, saam weerstand bied en ook saam bid wees.
Ek groet jou met ‘n traan vir plaasaanvalle en plaasmoorde wat plaasgevind het. Ek groet
jou oor nog ‘n jaar wat verby is. Dis vir my sleg om jou te groet omdat ek nie self jou vrae
kan antwoord nie. Ek gaan net een vraag uitlig.
Een van die vrae wat ons hierdie jaar telkens gehoor het is: “Hoekom moet ek by ʼn
Landbouvereniging aansluit?” Mens wil amper begin met ʼn vraag, “Hoekom nie?”
AgriGauteng en AgriSA is ʼn organisasie wat 24-uur per dag, sewe dae per week, 12
maande per jaar besig om alles moontlik te doen om dit vir elke Boer in ons land veiliger en
beter te maak. Dit is ‘n organisasie wat vir afslag op lone, diesel en belasting beding. Ons
het gereeld opgetree teen grondbesettings en vergrype. Ons is met ons nuwe
veiligheidsplan, voltyds besig om hierdie Kersvakansie besig om elke Boer op sy plaas te
help veilig hou
Mag jy die genade van kersfees ervaar en mag sy vrede jou dra.
Bly asb gesond en veilig.
Groete

Thinus van Zijl

 • CEO: Agri Gauteng
 • Tel: 012 643 3400
 • ceo@agrigauteng.co.za 

Willem Pretorius

 • President Agri Gauteng
 • Tel 012 643 3400
 • wpretorius@agrigauteng.com


Kliek HIER om die nuusbrief in PDF Formaat af te laai

Previous newsletters

Click on the newsletters below to view in a PDF format