Press releases

English

Afrikaans

21 October 2020

One of the worst fires – help needed now
Agri SA made a donation of R300 000 today to Free State Agriculture to assist affected farmers and
farm workers in need due to the devastating fire.
More than 100 000 hectares of pastures have been destroyed in a devastating fire in large parts of the Free
State and Northern Cape over the past four days. Large numbers of livestock, game and even houses have
been destroyed. Boshof, Dealesville, Hertzogville and Hoopstad are some of the areas affected by the
devastation. The fire also started to move in a northwesterly direction to Boshof towards the Northern Cape.
The fires are currently under control, but members of Free State Agriculture and the FS Umbrella FPA (Fire
Protection Association) are monitoring the situation...

CLICK HERE TO READ MORE

21 Oktober 2020

Nóg een van die ergste brande – hulp nóú nodig
Agri SA het vandag ‘n skenking van R300 000 aan Vrystaat Landbou gemaak om geaffekteerde boere en
plaaswerkers weens die verwoestende brande in hierdie tyd van nood by te staan.
Meer as 100 000 hektaar weiveld is in ʼn verwoestende brand die afgelope vier dae in groot gedeeltes van die
Vrystaat en Noord-Kaap vernietig. Honderde stuks vee, wild en selfs huise is geheel en al verwoes. Boshof,
Dealesville, Hertzogville en Hoopstad is van die gebiede wat deur die verwoesting geraak is. Dié brand het in
‘n noordwestelike rigting na Boshof in die Noord-Kaap beweeg. Tans is die vure onder beheer, maar lede van
Vrystaat Landbou asook die FS Sambreel BBV (Brand Beskermingsvereniging) hou ‘n wakende oog oor die
situasie.
Volgens Vrystaat Landbou, is ‘n brand veroorsaak deur... KLIEK HIER OM VERDER TE LEES

21October 2020

Treasury’s support to Land Bank is a food imperative

Agri SA calls on National Treasury to urgently consider supporting the Land Bank’s request of R18 billion over 5 years in order to ensure the bank’s sustainability.
Over the last few months, Agri SA has come to learn of the increasing liquidity constraints of the Land Bank resulting in the risk of inability to support the agricultural sector...  READ MORE

21 Oktober 2020

Tesourie-hulp aan Land Bank is noodsaaklik vir voedselproduksie

Agri SA het ‘n beroep gedoen op die Nasionale Tesourie om dringend oorweging te skenk aan die Land Bank se aansoek vir R18 miljard oor vyf jaar om sy volhoubaarheid te verseker.
Agri SA het oor die afgelope paar maande verneem van die Land Bank se toenemende likwiditeitsprobleme, wat die risiko inhou dat hy moontlik nie die vermoë sal hê om die landbousektor te ondersteun nie... LEES MEER

13 October 2020

Agri SA mourns the death of an authentic and passionate agricultural leader, Dr Vuyo Mahlati

Agri SA notes the sad passing of Dr. Vuyo Mahlati, the President of the African Farmers Association of South Africa (AFASA). Dr. Mahlati was an inspirational and
visionary advocate for agricultural development...

(Click HERE to read full press release)

13 Oktober 2020

Agri SA betreur die dood van ‘n opregte en passievolle landbouleier, Dr Vuyo Mahlati

Agri SA het met groot hartseer verneem van dr Vuyo Mahlati, president van AFASA (African Farmers Association of South Africa) se afsterwe. Dr Mahlati was ‘n inspirerende en visioenêre voorvegter vir landbou-ontwikkeling...

(Kliek HIER om die volledige persverklaring te lees.)

1 October 2020

Announcement of release of state land for land reform purposes. 

Agri SA welcomed the announcement by Minister Thoko Didiza that 700 000 ha of state land will be made available for agricultural purposes. The organisation also welcomed the proposed inquiry into state land already occupied......

(Click HERE to read full press release)

1 Oktober 2020

Aankondiging oor vrystelling van staatsgrond vir grondhervorming

Agri SA verwelkom die aankondiging van Minister Thoko Didiza dat 700 000 hektaar staatsgrond vir landbou-doeleindes beskikbaar gestel sal word. Die voorgestelde ondersoek na staatsgrond wat reeds geokkupeer word, word ook verwelkom....           

(Kliek HIER om die volledige persverklaring te lees.)

3 September 2020

Farm attacks receive high-level attention

The incidence of farm attacks and the murder of farmers and farm workers recently received considerable attention at government level and during a debate in Parliament in the past week. “Agri SA welcomes the
condemnation of this serious crime by various government officials. There seems to be a new wave of condemnation of farm attacks and widespread acknowledgement of this as a problem, adding new momentum to efforts at government level to find solutions in this regard....

(Click HERE to read full press release)

3 September 2020

Plaasaanvalle geniet hoëvlak aandag

Die voorkoms van plaasaanvalle en -moorde op boere en plaaswerkers het die afgelope tyd baie aandag geniet op regeringsvlak en tydens die debat in die Parlement die afgelope week. “Die veroordeling van die ernstig misdaad deur verskeie regeringslui word deur Agri SA verwelkom, dit is asof ‘n nuwe golf van die veroordeling van plaasaanvalle oor die land spoel en die erkenning daarvan as ‘n probleem. Dit het weer nuwe momentum gegee om op regeringsvlak oplossings hiervoor te vind...

(Kliek HIER om die volledige persverklaring te lees.)

21 August 2020

Agri SA welcomes reduced increases in raw water charges for the irrigation sector

Agri SA welcomes the reduced raw water price increases as proposed by the Department of Water and Sanitation for the irrigation sector for the 2021/2022 financial year...

(Click HERE to read full press release)

21 Augustus 2020

Agri SA verwelkom kleiner toename in rouwaterkoste vir besproeiingsektor

Agri SA verwelkom die kleiner rouwaterprystoenames wat die Departement van Water en Sanitasie voorgestel het vir die besproeiingsektor vir die 2021/2022 finansiële jaar...

(Kliek HIER om die volledige persverklaring te lees.)